ODTܑnün sahibi olduğu ve pazar değeri yaklaşık olarak 10 milyon TL olan “.tr” alan adı tescil yetkisi BTK‘ya devrediliyor.Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin kontrolünde olan “.tr” alan adı işlemleri 1991-1998 yıllarında üniversite tarafından düzenlenmişti. 2000 yılında ise Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu’na bağlı çalışan sektör temsilcileri ve 11 kurumsal üyeden oluşan DNS Çalışma Grubu oluşturuldu.
İnternet kullanımı ve yaygınlaşmasının yükselmesi ve ortaya çıkan e-ticaret havuzunun da etkisiyle alan adları da aynı trendde önemini sürdürüyor. 2011’de yayımlanan “655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında İnternet Kurulu feshedilerek, İnternet Geliştirme Kurulu kurulmuştu.

ODTÜ ve BTK ‘nın IANA/ICANN‘e devir onayı için yaptığı başvuru ise 3 Mayıs 2019’da onaylandı. Protokole göre, “.tr Ağ Bilgi Sistemi”nin (TRABİS) devreye alınması çalışmaları kapsamında Resmi Gazete‘de bugün yayımlanan İnternet Alan Adları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile alan adları yönetimine dair ihtiyaç duyulan bazı güncellemeler BTK tarafından yapıldı.

Tebliğ değişikliği kapsamında kayıt kuruluşu, kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer mevzuata uymakla yükümlü olacak. Öte yandan TRABİS‘e entegre olan kayıt kuruluşları, sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunduracak.