1 sonutan 1 ile 1 aras

Konu: Fatiha suresinin anlam, okunuu, meali ve tefsiri. Elham Sresi

 1. #1
  dRiS - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  Status : Online
  yelik tarihi : 24 Eyll 2012
  ye No::3

  Yer:Trkiye
  Ya: 34
  Mesajlar : 568
  Beendikleri : 159
  Beenileri : 364
  Tecrbe Puan : 25

  Success Sm Fatiha suresinin anlam, okunuu, meali ve tefsiri. Elham Sresi

  Fatiha Suresinin Trke Yazl ve Okunuu  1- Bismillhir-Rahmnir-Rahm.2- Elhamdulillhi Rabbil-lemn.3- Er-Rahmnir-Rahm.4- Mliki yevmid-dn.5- yyke nabudu ve iyyke nesten.6- hdines-srtal-mustakm.7- Srtal-lezne enamte aleyhim. ayril-medbi aleyhim ve led-dlln.


  Fatiha Suresinin Anlam, Meali


  1- Rahmn ve Rahm olan Allahn adyla.2- Hamd; lemlerin Rabbi olan Allaha aittir.
  3- (O Allah) Rahmn ve Rahmdir.4- Din (dl ve ceza) gnnn sahibidir.5- (Ey Allahm) Biz yalnzca Sana ibadet eder ve yalnzca Senden yardm dileriz.6- Bizi dosdoru yola ilet.7- Kendilerine nimet verdiin kimselerin yoluna ilet, gazaba urayanlarn ve sapklarn yoluna deil.


  Fatiha Suresinin Tefsiri

  HakkndaMekke dneminde inmitir. Yedi yettir. Kuran- Kerimin ilk sresi olduu iin balang anlamna Ftiha adn almtr. Srenin ayrca, mm1-Kitab (Kitabn z) es-Sebul-Mesn (Tekrarlanan yedi yet) , el-Ess,el-Vfiye, el-Kfiye, el-Kenz, e-if, e-kr ve es-Salt gibi baka adlar da vardr. Kurann ierdii esaslar z olarak Ftihada vardr. Zira vg ve yceltilmeye lyk bir tek Allahn varl, onun hkimiyeti, tek mabut oluu, kulluun ancak Ona yaplp Ondan yardm istenecei, bu srede zl bir ekilde ifade edilir. Ftiha sresi, ayn zamanda batan baa esiz gzellikte bir dua, bir yakartr.NuzlMushafta birinci, nzl sralamasnda 5. sredir. Hz. Muhammedin peygamberliinin ilk yllarnda Mekkede nzil olduu hususunda ittifak vardr. Kaynaklarda nzl sebebiyle ilgili zel bir olay yoktur. Kurann hem bir mukaddimesi hem de zeti gibidir. Ayrca her mminin kld namazn btn rekatlarnda rabbi ile konuurcasna okumas ve bu sayede Ona yaklamas murat edilmitir.KonusuBu sre ilh kitabn btn amalarn; getirdii mna, bilgi ve hkmleri zet halinde ihtiva etmektedir. Kurn- Kermin gnderili amac insanlarn dnya hayatn dzene koymak ve iyi (ilh irade, rz ve dzene uygun) bir dnya hayatndan sonra ebed saadeti salamaktr. Bu amaca ulaabilmek iin: 1. Emir ve yasaklara ihtiya vardr. 2. Bu emir ve yasaklarn hayata gemesi, bunlarn kaynann yaratc, varl zaruri, kemal sfatlarna sahip, her eit eksiklik ve kusurdan uzak bulunan Allah olduunun bilinmesine baldr. 3. Bu iman, bu bilgi ve uuru desteklemek zere de mkfat ve ceza vaadi gerekir. Srenin bandan yevmid-dne kadar birincisi, mstakme kadar ikincisi ve buradan sonuna kadar da mkfat ve ceza vaadi ile konular desteklemek, canl bir ekilde tasvir etmek ve gemiten ibret alnmasn salamak zere verilen Kuran kssalarnn z veciz bir ekilde ifade edilmitir. Kurn- Kermin bilgi, irad ve tlimatla ilgili btn muhtevas bilinmesi ve inanlmas gerekenler ve yaplmas gerekenler diye ikiye ayrlabilir. Birincisinde Allah, peygamberlik, gayb lemi hakknda bilgiler, tler, misaller, hikmetler ve kssalar vardr. kincisinde ise ibadetler, hayat dzeni gibi amel, ahlk hkmler ve retiler vardr. Ftiha sresi btn bunlar ya sz veya zyle ihtiva etmektedir ya da bu konularda akln nn aarak ona k tutmaktadr.Hamd Allaha mahsustur cmlesi Allah Telnn kendisini hamde(vg, yceltme) lyk klan btn yetkinlik sfatlarn; lemlerin rabbi ifadesi dier yaratma ve fiil sfatlarn; rahmn ve rahm isimleri Allahn insanlara rahmet ve merhametinden kaynaklanan din kurallarn; ceza ve hesap gnnn sahibi nitelemesi kyamet hallerini ve hiret lemini; Yalnz sana kulluk ederiz ksm iman, ibadet ve sosyal dzeni; Yalnz senden yardm dileriz cmlesi amellerde ihls (ibadetlerin yalnzca Allah rzs iin yaplmasn) ve tevhidi (Ondan bakasna kul olarak boyun eilmemesini, Tanrya mahsus sfat ve etkilerin Ondan bakasna tannmamasn) ifade etmektedir. Bizi doru yola ilet cmlesi ibadet, nizam, dnce ve ahlk erevesini, nimete erdirdiklerinin yoluna... ksm gelip gemi rnek nesilleri, millet ve topluluklar; gazaba uramlarn ve sapmlarn yoluna deil blm ise kt rnek tekil eden ve hallerinden ibret alnmas gereken gemi topluluklar iine almaktadr.Denebilir ki besmelenin bandaki bi edatndan balayarak besmeleye, sonra Ftihaya ve devamnda btn Kurana doru ilh srlar perde perde almakta; younlatrlm dar hacimden, younluu gittike hafifleyen geni hacimlere doru yansyan ilh iradn lemlere yaylmaktadr. Bi edatndaki mushabe (beraberlik) ve istine (yardm dileme) mnalar, kul ile Allah ilikisinin ve dolaysyla dinin amacnn btnn ihtiva etmektedir. Besmelenin geri kalan ksm ile Ftiha, bu ilikiyi daha da aarak devam etmekte, dier sre ve yetler de bunlar, aralarnda bir btnlk oluturarak her kabiliyet ve zihin seviyesine uygun slplar iinde akla kavuturmaktadr.FaziletiGerek yalnzca elhamdlillh vb. eklinde ifade edilen hamdin ve gerekse btnyle Ftiha sresinin deeri ve mminin din hayatndaki yeri hakknda birok sahih hadis bulunmaktadr: Zikrin en stn l ilhe illallah, duann en ycesi elhamdlillhtr (Tirmz, Du, 9).Allaha hamd ile balamayan her nemli iin sonu gdktr (bn Mce, Nikh, 19).Allahn resul, Eb Sad b. Muall isimli sahbye, Kurn- Kermdeki en byk sreyi mescidden kmadan bildireceini ifade buyurmu, sonra da bunun Ftiha olduunu aklamtr (Buhr, Fezill-Kurn, 9).Yine birok sahih hadiste Ftiha sresinin ifa zellii ile ilgili aklamalar yaplmtr (mesel bk. Buhr, Fezill-Kurn, 9).Fatiha Suresi TefsiriEz veya istize diye bilinen bu cmle, bu ekliyle bir yet olmad iin mushafa yazlmamtr. Kuran okuyacan vakit o kovulmu eytandan Allaha sn (Nahl 16/98)eklinde buyurulduu iin Kuran okumaya balayanlar, besmeleden nce ez... ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler. Asl ad bls olan eytan, Allahn deme secde et! emrine uymad, kendisinin daha stn olduunu ileri srerek emre kar geldii iin meleklerin vatanndan (melekt lemi) kovulup srgn edilmi; o da imtihan dnyasnda Allahn kullarn, Onun yolundan ve rzsndan ayrmak iin uramay kendine vazife edinmitir (Arf 7/11-17).eytan, kendine uyan dier cinleri ve insanlar da kullanarak vazifesini yapmaya almaktadr (Enm 6/112). Ancak Allaha iman eden, Ona dayanan ve gvenen mminlere eytann zarar veremeyecei ve onlara hkmnn gemeyecei ilgili yetlerde aklanmtr (Nahl 16/98-100).Yukarda meli zikredilen yet (16/98) sebebiyle Kuran okumaya balayanlar ez ekerler. Ancak bunun hkm konusunda farkl gr ve yorumlar vardr. Baz mctehidlere gre emir kipi kullanld iin ez ekmek farzdr. Mctehidlerin ounluuna gre ise bu bir tavsiye emridir, ez ekmek farz deil menduptur, tevik edilmitir ve gzel bulunmu bir davrantr.eytann insandan en uzakta olmas gereken zaman olan Kuran okuma halinde bile okumaya balarken ez ekmek tavsiye edildiine gre dier ilere balarken bunu yapmann daha da gerekli olaca anlalmaktadr. Ktle kar bile iyilik yaparak insanlardan gelecek bely defetmek, ez ekerek de eytandan gelecek olan vesvese ve kkrtmay kendilerinden uzaklatrmak Kurann, mminlere tavsiyeleri arasnda yer almtr (bk. Mminn 23/96-98).Ez, bir yandan byle madd ve mnev erleri, ktlkleri defetmeye il olurken dier yandan kulun imtihan uurunu tazelemekte, insann ulv yn ile sfl yn arasnda mr boyu srp giden ve onu gelitirmeyi, olgunlatrmay salayan mcadelede uyank ve tedbirli olmay telkin etmektedir. 1. Srelerin banda bulunan besmele cmlelerinin, Kurn- Kermin mushaflarda ilk defa toplanmasndan itibaren yazlageldii, ayn dnemde Kurana dahil olmayan hibir eyin mushafa yazlmad dikkate alnrsa aksine grler bulunmasna ramen her srenin bandaki besmeleyi, srenin yet saylarna dahil olmayan ayr bir yet olarak kabul etmek gerekmektedir. Hanef fkhlarnn grleri de byledir (Cesss, Ahkml-Kurn, I, 12).mam fi Ftiha sresinin bandaki besmeleyi bu sreden bir yet olarak kabul etmitir. Dier srelerin balarndaki besmeleler konusunda kendisinden iki farkl gr nakledilmi, her sreye dahil bir yet saylmas gr ona ait olmas ynnden daha sahih bir rivayet olarak kaydedilmitir. Eb Hanfeye gre besmeleler srelerin banda ayr yetler olduu iin namazda yalnzca Ftihadan nce sessiz olarak okunur, Ftihay takip eden ve zamm- sre denilen sre ve yetlerden nce ise besmele okunmaz.Besmele dilimize genellikle Rahmn ve rahm olan Allahn adyla eklinde evrilmektedir. Bu cmlede zikredilmeyen fakat her besmele okuyann balayaca ie gre niyetinde bulunan ... okuyorum, balyorum, yapyorum, yiyorum gibi bir yklem vardr. Allahn adyla yemek, okumak ifadesinden Trkede yenen ve okunann Allahn adyla birlikte yenildii veya okunduu anlalr. Bu mna kastedilmediine gre maksad doru anlatabilmek iin besmeleyi Rahmn ve rahm olan Allah adna, ... adn anarak, ... Allahtan yardm dileyerek ... ekillerinde evirmek de uygun olur.Kul herhangi bir davranta bulunurken, nemli bir ie teebbs ederken nce ez ekerek muhtemel olumsuz etkileri defetmekte sonra da besmeleyi okuyarak kendinin tek bana yeterli olmadn, baar ve gcn ancak Allahtan gelebileceini, Allahn yeryznde halife kld bir varlk olarak Onun mlknde, Onun adna tasarrufta bulunduunu, asl mlik ve hkim olan Allahn koyduu snrlar aarsa emanete hyanet etmi olacan... peinen kabul etmekte ve bundan g almaktadr. Burada tevhid cmlesinin mnas da st kapal olarak mevcuttur. Zira nasl ki tevhid cmlesinde l ilhe denilerek nce btn sahte tanrlar zihinlerden siliniyor, sonra da illallah ifadesiyle hakiki, tek, ei ve benzeri bulunmayan Tanr (Allah) kalbe ve zihne yerletiriliyorsa, ez besmele ekildiinde de nce kulluk ilikisine engel olan kirli evre temizleniyor, sonra da bu ilikinin en uygun anahtar kullanlm, doru kaplar alm, salkl ba kurulmu oluyor.
  Allah yerine tanr, rahmn yerine esirgeyen, rahm yerine de balayan kelimelerinin kullanlmas bu isimlerin anlamlarn tam olarak karlamaz. nk Allah ismi, bu isme hakkyla lyk olan tek, esiz, benzersiz, btn kemal sfatlarna sahip ve eksikliklerden uzak, varl zaruri (olmazsa olmaz), yokluu dnlemez olan yce zta mahsustur, bu sfatlar tamayan hibir varla Allah denemez. Halbuki insanlarn uydurduklar, kendilerine gre baz nitelikler ykledikleri mbudlara tanr denebilir. Baka bir deyile tanr kelimesi Allah iin de kullanlabilir, halbuki Allah ismi Ondan baka hibir varlk iin kullanlamaz ve Arap dilinde de kullanlmamtr.Kuran dilinde rahmn sfat-ismi de Allaha mahsustur, baka hibir varlk iin kullanlmamtr. Rahmn en uzak gemie doru btn yaratlmlara sonsuz ve snrsz lutuf, ihsan, rahmet baheden demektir. Rahmn, rahmetiyle muamele ederken buna mazhar olan varln hak etmesine, lyk olmasna bakmaz, bu sfatn tecellisi yamur gibi her eyin zerine yaar, gne gibi her eyi str ve aydnlatr. Rahm ok merhametli, rahmeti bol demek olup bu sfatla kullar da nitelenebilir. Allahn rahm sfat-ismi Onun, daha ziyade kullarnn gelecekte elde etmek zere hak ettikleri, lyk olduklar snrsz rahmetini, lutuf ve merhametini ifade etmektedir. Esirgemek ve balamak bu sonsuz, engin ve etkisi eitli rahmetin ancak bir paras, etkilerinin yalnzca bir eididir.Kaynak: Diyanet leri Bakanl, Kur'an Yolu Tefsiri

  Konu Basl:Fatiha suresinin anlam, okunuu, meali ve tefsiri. Elham Sresi

  لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
  Lē ilēhe illē ente subhneke inn kuntu mine'z-zlimn.
  Senden baka lh yoktur. Sen, Sbhn'sn (her eyden mnezzehsin). Muhakkak ki ben, zlimlerden oldum.
  TEKNK (27 Temmuz 2019) Bunu beendi
 2.    Sponsored Links

   


Bu Konudaki Etiketler