iPhoneun belirli bir Bluetooth cihaz veya aksesuara balanmyor olmasnn eitli nedenleri vardr. lk olaslk, Bluetooth cihaznn iPhone modeli veya iOS srm ile uyumlu olmamasdr. kincisi ise mesafedir. Bluetooth balants, Wi-Fia gre ok daha ksa mesafede salkl ekilde almaktadr. Her iki cihazn da Bluetooth ile eletirilip balanabilmeleri iin belirtilen mesafe aralnda (100 metrenin altnda) bulunmaldr.
Bluetooth eletirme sorunlarna neden olabilecek dier faktrler arasnda yanl ayarlar, yazlm hatalar ve hatal gncellemeler yer alr. En kt senaryo ise, iPhoneunuzun bir donanm hasar nedeniyle Bluetooth cihaz ile elememesi veya balanmamasdr. Bu gibi durumlarda genellikle servis tek zm yoludur. Yazlmla ilgili Bluetooth sorunlar ise baz zm yollar ile giderilebilir. Bu makalede, bir uygulamay gncelledikten veya yeni iOS srmne gei yaptktan sonra zellikle iPhone 7lerde ortaya kan Bluetooth balant sorunu iin potansiyel zm yollarna yer verdik. iPhone 7 Bluetooth balanmyorsorunu ile karlatnzda deneyebileceiniz zm yollarn renmek iin okumaya devam edin.

iPhone 7 Bluetooth cihazla elemiyor veya balanmyor sorunu nasl dzeltilir?

iPhone 7nizde Bluetooth eletirme sorunlarna yol aan yazlm hatalarn gidermeye balamadan nce, her iki cihaznz da birbirine yakn yerletirdiinizden emin olun. Ayrca, Bluetooth cihaznzn iPhoneunuzun alglayabilecei ekilde ak ve eletirme modunda veya bulunabilir modda olduundan emin olun. Ve daha da nemlisi, Bluetooth cihaznzn iPhone 7nizle ve cihaznzda ykl olan iOS srm ile uyumlu olduundan emin olun. Bunlarn tmn kontrol ettikten sonra, iPhone 7niz Bluetooth cihaznza balanmyorsa aadaki zm yollarn deneyebilirsiniz.

zm 1: Telefonunuzu ve Bluetooth cihaznz yeniden balatn

Basit bir yeniden balatma, belirli ilemlerin cihaznzda yaplmasn nleyen ok sayda kk yazlm hatasn dzeltebilir. Bu durumda, Bluetooth cihaznz yeniden balatn veya birka saniye kapal konuma getirin ve tekrar an. Ayn ekilde iPhone 7nizi de yeniden balatn. iPhone 7nizi yeniden balatmak iin aadaki admlar izleyin:


 1. Kapatma simgesi grnene kadar G dmesine basl tutun.
 2. Cihaznz kapatmak iin simgeyi kaydrn.
 3. 30 saniye bekleyin ve Apple logosu grnene kadar G dmesini basl tutun.


Telefonunuz tamamen alncaya kadar bekleyin ve Bluetooth aksesuarnzla eletirmeye aln.
zm 2: Bluetoothu kapatp tekrar an

Kk Wi-Fi balant sorunlarnda Wi-Fi kapatp amak gibi, Bluetoothu kapatp amak da kk yazlm hatalar nedeniyle meydana gelen Bluetooth sorunlarn zmenize yardmc olur. Bu ilem, telefonun Bluetooth sistemini yeniler ve cihazn dier Bluetooth cihazlar alglamasn engelleyebilecek tm kk hatalar ortadan kaldrr. Bunu yapmak iin aadaki admlar izleyin:


 1. Denetim Merkezini amak iin Ana Ekranda aadan yukar doru kaydrn.
 2. Bluetoothu kapatmak iin Bluetooth simgesine dokunun.
 3. Birka saniye bekleyin ve tekrar amak iin Bluetooth simgesine yeniden dokunun. (Bluetoothu Ayarlar uygulamasndaki Bluetooth mensnden de kapatp aabilirsiniz.)


Sorunun zlp zlmediini kontrol edin. zlmediyse bir sonraki zme gein.

zm 3: Bluetooth cihaznz unutup yeniden ekleyin

Telefonunuzun Bluetooth veri tabannda kaytl olan Bluetooth cihazn unutmak veya kaldrmak, ilgili sorunlar dzeltmeye yardmc olabilir. Bunu yapmak iin aadaki admlar izleyin:


 1. Ayarlara dokunun.
 2. Bluetootha dokunun.
 3. Kaldrmak veya unutmak istediiniz Bluetooth cihaznn yanndaki () simgesine dokunun.
 4. Bu Cihaz Unut seeneine dokunun.
 5. Onaylamak iin Cihaz Unuta dokunun.


Listede bala Bluetooth cihazlar yer alyorsa, akmalar engellemek iin hepsini kaldrn. Listedeki tm Bluetooth cihazlar kaldrdktan sonra, iPhoneunuzu yeniden balatn ve ardndan aadaki admlar uygulayarak Bluetooh eletirmesini yeniden deneyin.


 1. Ayarlar > Bluetootha gidin ve ardndan Bluetoothu an.
 2. Telefonunuz, mevcut Bluetooth cihazlarn otomatik olarak tarar.
 3. iPhoneunuzla eletirmek istediiniz Bluetooth cihazn semek iin dokunun.
 4. Eletire dokunun ve istenirse PIN kodunu girin.
 5. Onaylamak iin Tamama dokunun.
 6. Bluetooth cihaznzda eletirmeyi kabul edin.


Bu zm de ie yaramadysa, a ayarlarn sfrlama ilemini deneyebilirsiniz.
zm 4: A ayarlarn sfrlayn

Baz gncellemeler mevcut ayarlarnz otomatik olarak geersiz klar ve a balantlaryla ilgili baz sorunlara neden olur. A ayarlarnn sfrlanmas, byle durumlarda sorunun zlmesine yardmc olabilir. Bu ilem, hatalar da dahil tm a ayarlarn silecektir. Bu nedenle a ayarlarn sfrlamadan nce, mevcut Wi-Fi ifrelerinizi bir yer not etmeyi unutmayn. iPhone 7de a ayarlarn sfrlamak iin aadaki admlar izleyin:


 1. Ana ekrandan Ayarlara dokunun.
 2. Genele dokunun.
 3. Sfrlaya dokunun.
 4. A ayarlarn sfrla seeneine dokunun.
 5. stenirse, devam etmek iin cihaz ifrenizi girin.
 6. A ayarlarnn sfrlanacan onaylamak iin dokunun.


Sfrlama bittiinde iPhoneunuz otomatik olarak yeniden balatlacaktr. Telefonunuz aldktan sonra Bluetooth cihaznz ile eletirmeyi deneyebilirsiniz.
zm 5: iPhoneunuzu fabrika ayarlarna sfrlayn

Yukardaki zm yollarnn hepsini denemenize ramen iPhone 7 Bluetooth balanmyoru sorunu hala devam ediyorsa, en son are olarak iPhoneunuzu fabrika ayarlarna sfrlamay deneyebilirsiniz. Bu ilemin, telefonunuzun dahili depolama alanna kaydedilen tm kiisel bilgilerinizi ve nemli verilerinizi sileceini ltfen unutmayn. Bu nedenle, tm verilerinizi yedekleyin. iPhone 7 fabrika ayarlarna sfrlama ilemi iin aadaki admlar izleyin:


 1. Ayarlara dokunun.
 2. Genele dokunun.
 3. Sfrlaya dokunun.
 4. Tm ierii ve ayarlar sil seeneine dokunun.
 5. stendiinde cihaz ifrenizi girin.
 6. iPhone sfrlama ilemini onaylamak iin ilgili seenee dokunun.


Sfrlama bittiinde iPhoneunuz yeniden balatlacaktr. Cihaz kurulumu ile devam edin, Wi-Fi ve Bluetooth ayarlarnz yaplandrn ve daha sonra iPhone 7nizi Bluetooth cihaznzla eletirmeyi tekrar deneyin.